Paydaşlar (1)

Amasya Üniversitesi'nin de paydaş olduğu Anadolu Üniversiteler Birliği, Ar-Ge ve inovasyon içerikli proje fikrine sahip üniversite öğrencilerini, bilim insanlarını ve sanayi ve Ar-Ge kuruluşlarındaki insan kaynaklarını bir araya getirmek ve yenilikçi fikirleri hayata geçirmek için Yozgat Bozok Üniversitesi ev sahipliğinde 1. Ar-Ge Proje Pazarını düzenliyor.

Başvuru Tarihi: 15.02.2022-22.04.2022

Ön Değerlendirme Sonuç Tarihi: 10.05.2022

Etkinlik Tarihi: 20.05.2022-21.05.2022

Ana tema grupları olan Mühendislik ve Temel Bilimler, Biyoteknoloji ve Sağlık Bilimleri, Tarım-Gıda ve Çevre Bilimleri olmak üzere 3 farklı alanda, Öğrenci (ön lisans, lisans, lisansüstü), Akademisyen ve Kamu AR-GE Birimleri olmak üzere 2 farklı kategoride ödüller verilecektir. Öğrenci kategorisi dışındaki kategorilerde birinci 10000 TL, ikinci 7000 TL, üçüncü 5000 TL, mansiyon 2000 TL ödül alacaktır. Öğrenci kategorisinde ise birinci 7000 TL, ikinci 5000 TL, üçüncü 3000 TL ve mansiyon ise 1000 TL alacaktır. Öğrenci kategorisinde mansiyon ödülü 15 kişiye verilecektir.

ANA TEMALAR

MÜHENDİSLİK VE TEMEL BİLİMLER

BİYOTEKNOLOJİ VE SAĞLIK BİLİMLERİ

TARIM, GIDA VE ÇEVRE BİLİMLERİ

-Büyük Veri ve Veri Analitiği

-Elektrikli Hibrit Araç Teknolojileri

-Sağlıkta Dijital Teknolojiler

-Dijital Tarım Teknolojileri ve Hassas Tarım Uygulamaları

-İleri Yazılım Teknolojileri

-Yüksek Performanslı Malzeme ve Teknolojileri

-Biyomedikal Ekipman Teknolojileri

-Bitki ve Hayvan Islahı Teknolojileri

-Siber Güvenlik ve Bilgi Güvenliği

-Otonom Elektrikli Araçlar ve Sürüş Teknolojileri

-Yeni Nesil Tıbbi Görüntüleme Teknolojileri

-Tarım ve Hayvancılıkta Verimliliğin Artırılması

-Nesnelerin İnterneti - Mobil İletişim Teknolojileri

-İleri Batarya Teknolojileri

-Yerli Aşı ve İmmünolojik Ürünlerin Geliştirilmesi

-Gıda İşleme ve Üretim Teknolojileri

-Geniş Bant Teknolojileri - Kablolu Kablosuz Veri Ağları

-Yenilikçi Kompozit Malzemeler ve Tekstil Teknolojileri

-Robotik Cerrahi Teknolojileri

-Gübre Üretim Teknolojileri ve Toprak Verimliliği

-Yapay Zeka Teknolojileri

-Kenevir Esaslı Yenilikçi Malzemeler

-Yeni Nesil Protez, İmplant ve Ortez

-Endüstriyel Kenevir Islahı ve Verimliliği

-Yenilenebilir Enerji Kaynakları

-Akıllı Robotik Sistemler ve Biyomalzeme

-Yerli Tanı Kitleri Geliştirilmesi

-Tarım Ürünlerinin Depolanması ve Depolama Teknolojileri

-Hidrojen Enerjisi ve Pil Teknolojileri

-Mekatronik Sistem Teknolojileri

-Kozmetik Ürün Geliştirme Teknolojileri

-Tarımsal Biyoteknoloji ve Genetik Mühendisliği

-Hidroelektrik ve Jeotermal Enerji

-Esnek ve Akıllı İmalat Teknolojileri

-İlaç ve Sağlık Destek Ürünleri Geliştirme

-Toprak-Su Koruma ve Kullanım Etkinliği

-Nükleer Enerji, Petrol ve Doğal Gaz

-İleri Otomasyon Sistemleri

-Girişimsel Tıp Uygulamaları

-Çevre Koruma, Gen Kaynakları ve Biyolojik Çeşitlilik

-Enerji Depolama ve Enerji Verimliliği

-İleri Fonksiyonel ve Enerjetik Malzemeler

-Yenilikçi Tedavi Yöntemleri

-Tarımda Jeotermal Enerji Kullanımı

-Akıllı Lojistik ve Akıllı Binalar

-Mikro/Nano ve Opto Elektronik Teknolojileri

   

-Mimari ve Tasarım Teknolojileri

-Motor Teknolojileri

   

PROJENİN OLUŞTURULMASI

Proje özetinde dikkat edilmesi gereken hususlar;

  • Projenin başlığı
  • Projenin amacı,
  • Projenin gerekçesi, kısaca tanıtımı, bilime ve uygulamaya katkısını içeren özgün değeri,
  • Kullanılacak yöntem/yöntemler ve materyal hakkında bilgi,
  • Proje çıktılarının bilim, teknoloji, uygulama ve sosyo-ekonomik katkıları, ticarileşme potansiyeli, çevreye etkilerinin neler olacağından,

bahsedilmesi beklenmektedir.

Proje Konseptinde Bulunması Gereken Temel Kavramları:

  • Projenin Amacı ve Hedefleri:  Amaç ve hedeflerin belirgin, ölçülebilir, gerçekçi ve proje süresinde ulaşılabilir nitelikte olmasına dikkat edilmelidir.
  • Özgün Değer: Proje önerisi ne ölçüde mevcut bilim/teknolojideki eksiklikleri ve/veya problem(ler)i ortaya koymakta; bu eksikliklerin giderilmesi veya problemlerin çözümüne yönelik özgün ve yaratıcı/yenilikçi öneriler sunmakta ve/veya ilgili bilim/teknoloji alan(lar)ına metodolojik / kavramsal / kuramsal olarak özgün katkılarda bulunmaktadır? Bahsedilmelidir.
  • Yöntem: Projede uygulanacak yöntem(ler) ve araştırma teknikleri ilgili olduğu alan ile ne ölçüde belirgin ve doğru olarak açıklanmış ve öngörülen amaçlara ve hedeflere ulaşmaya ne kadar uygundur?
  • Yaygın Etki: Proje başarıyla gerçekleştirildiği takdirde projeden patent / tescil, faydalı model, lisans, yeni şirket kurulması, yeni proje üretilmesi, farklı bilim / teknoloji alanlarında kullanılabilme v.b. gibi çıktı ve sonuçların elde edilebilme potansiyeli ne düzeydedir? Proje çıktı ve sonuçlarının toplumsal sorunları çözme, ticarileştirilme, ilgili alanda ülkenin yurtdışına bağımlılığı azaltma ve / veya rekabet gücünü arttırma potansiyeli ne düzeydedir? Proje çıktı ve sonuçlarının, potansiyel kullanıcılara ulaştırılması ve yayılımına ilişkin sunulan plan/planlama ne düzeyde yeterli ve gerçekçidir?

Detaylı bilgi için lüften http://projepazari.bozok.edu.tr/ adresini ziyaret ediniz.

 

Amasya Üniversitesi

Teknoloji Transfer Ofisi Müdürlüğü

 

 1. Arge Proje Pazarı