Üniversite-Sanayi İşbirliği Birimi

Üniversite-Sanayi İşbirliği Birimi; başta Orta Karadeniz Bölgesi’nde bulunan sanayi kuruluşları olmak üzere akademisyenlerin çalışma alanlarına göre ülke düzeyinde sanayinin ihtiyacına alanında uzman akademisyenler ile doğru çözümler üretmeyi amaçlamaktadır.

Amasya Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezi; katma değeri yüksek üniversite-sanayi iş birlikleri ile birlikte, akademisyenlerin başarılı ve ticarileşebilir bilimsel çalışmalarının ihtiyaç duyulan ulusal ve uluslararası fonlar ile desteklenmesinin yanı sıra, sanayinin ihtiyacı doğrultusunda sayısız iş birliği alternatiflerinin geliştirilmesini sağlamaktadır. Böylece, bölgede yer alan firmalar ile alanında uzman akademisyenleri Amasya Üniversitesi altyapısına bağlı birimler aracılığıyla bir araya getirerek, ülke ekonomisinin bilgi ve teknolojiye dayalı kalkınmasına destek olmaktadır.

Amasya Üniversitesi, Teknoloji Transfer Ofisi Üniversite-Sanayi İşbirliği Birimi aracılığıyla; Orta Karadeniz bölgesinde sanayi kuruluşları ile buluşma platformları oluşturmayı, projeleri gerçekleştirmeyi ve iş geliştirme faaliyetlerini etkin bir şekilde uygulama çalışmalarını yürütmeyi; sektörel organizasyonlar ile akademisyenler ve sanayicileri bir araya getirerek saniyicilere akademik destek ve danışmanlık sunmayı, ortak projeler gerçekleştirmeyi hedeflemektedir.

Üniversite-Sanayi İş birliği Birimi, Amasya Üniversitesi Laboratuvarları, Amasya Üniversitesi Fakülteleri ve Amasya Üniversitesi Merkezi Araştırma Uygulama Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi ile koordineli çalışmaktadır.