Farkındalık ve Eğitim Birimi

Farkındalık ve Eğitim Birimi’nin genel amacı teknoloji transferi, Ar-Ge, projeler, üniversite ve dış paydaşlar arasında iş birliği olanakları, Teknoloji Transfer Ofisi’nin imkânları gibi hususlarda farkındalık yaratılmasıdır.

Farkındalık ve Eğitim Birimi’nin başlıca görevleri:

  • Teknoloji Transfer Ofisi’nin faaliyetlerinin ve imkânlarının iç ve dış paydaşlara duyurulması,
  • Farkındalık oluşturmak için faaliyetler düzenlenmesi ve bu faaliyetlerin koordine edilmesi,
  • İç ve dış paydaşların bilgi seviyelerini arttırmak için eğitimlerin düzenlenmesi,
  • Teknoloji Transfer Ofisi personelinin yetkinliklerinin arttırılması için alınması gereken eğitimlerin koordinasyonunun sağlanması,
  • Dış paydaşların düzenlemiş olduğu etkinliklere katılarak; Teknoloji Transfer Ofisi’nin temsil edilmesi ve tanıtılması.