Fikri Haklar Birimi

Fikri Haklar Birimi, üniversitede fikri mülkiyet kapsamında değerlendirilebilecek çalışmaların belirlenmesi, patent işlemleri ve patentlerin ticarileştirilmesi hususlarında çalışmalar yapmaktadır.

Fikri Haklar Birimi’nin başlıca görevleri:

  • Fikri ve sınaî mülkiyet hakları hususunda akademisyenlerin ve araştırmacıların bilgi seviyelerinin arttırılması,
  • Ulusal ve uluslararası patent süreçlerinin takiplerinin yapılabilmesi amacıyla yönlendirmelerin gerçekleştirilmesi,
  • Türk Patent ve Marka Kurumu ile buluş sahibi arasında koordinasyonun düzenlenmesi,
  • Araştırmacılar tarafından bildirilen buluşların sinai mülkiyet haklarının korunması, patentleştirilebilmesi ve ticarileştirilebilmesi adına ön araştırmanın yapılabilmesi amacıyla eğitimlerin gerçekleştirilmesi ve bilgilendirilme yapılması,

Lisanslama, ticarileşme süreçlerinin kontrol edilmesine yönelik yönlendirme ve danışmanlık yapılmasıdır.