Proje Destek Birimi

Proje Destek Birimi; Amasya Üniversitesi’nde ve bu bölgede bulunan araştırmacıların ve akademisyenlerin ulusal ve uluslararası destek programlarına katılımının arttırılması ve bu programlardan yararlanabilmesi amacıyla; bilgilendirme, projelendirme ve idari destek hizmetlerinin verilmesini sağlamaktadır.

Proje Destek Birimi’nin başlıca görevleri:

  • Ulusal ve uluslararası destek programlarının tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesi,
  • Destek programlarına yönelik çağrı duyurularının yapılması,
  • Destek programları ile ilgili eğitimler verilmesi ve bilgilendirme toplantıları düzenlenmesi,
  • Proje hazırlama, yazma, yürütme, raporlama ve destek alma yeterliliğinde olmayan projelerin revize edilmesi konularında eğitimlerin verilmesi,
  • Projelerin başarılı bir şekilde yürütülmesinde gerekli koordinasyonun sağlanması ve idari desteğin verilmesi,
  • Amasya Üniversitesi TTO; İSO, OKA, KOSGEB, Sanayi Kuruluşları vb. ile işbirlikleri oluşturulması,
  • İhtiyaç olan konularda eğitimlerin verilmesi, faaliyetlerin organize edilmesi ve gerçekleştirilmesi.