TÜBİTAK, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA), Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) ve Bölge TTO yetkililerinin yer aldığı toplantıya katıldık. 22 Eylül 2020 tarihinde yapılan toplantıda bölge TTO’ları arasında iş birliğinin geliştirilmesi ve bölgesel bir TTO kurulması konuları derinlemesine ele alındı. Yakın zamanda, bölgesel TTO için bir model geliştirilerek üniversite yönetimlerine sunulması üzerinde mutabık kalındı.

 Dokap Toplantısı