Amasya Üniversitesi öğretim elemanlarının, öğrencilerin ve stajyerlerin fikrî ve sınai mülkiyet haklarının belirlenmesi, değerlendirilmesi, korunması, ticarileştirilmesi ve gelirlerin taraflar arasında paylaşılması konularındaki çalışma usul ve esasları belirlenmiştir.

 

 

 Amasya Üniversitesi Fikri ve Sinai Mülkiyet Hakları Yönergesi

 

Amasya Üniversitesi Fikri ve Sinai Mülkiyet Hakları ile ilgili formlar

Buluş Bildirim Formu

Tasarım Başvuru Bildirim Formu

Teknoloji Değerlendirme Raporu

            Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Yönergesi Değerlendirme Komisyon Kurulu ve Üyeleri

 

                 1. Prof. Dr. Recep KÜRKÇÜ              Komisyon Kurul Başkanı/ (Rektör Yardımcısı)

                 2. Prof. Dr. Ayşe ŞAHİN YAĞLIOĞLU                            Üye

                 3. Doç. Dr. Ünal KURT                                                    Üye

                 4. Dr. Öğr. Üyesi Selçuk SARIKOÇ                        Üye /(TTO Müdürü)

                 5. Dr. Öğr. Üyesi İnci Bahar ÇINAR                  Üye / (TTO Müdür Yardımcısı)