Amaç ve Hedef

Amasya Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezi; 2020 yılı ortalarında akademisyenlere, öğrencilere, sanayicilere, firmalara ve girişimcilere Ar-Ge, proje, patent ve yenilik konularında farkındalık oluşturmak, bilgilendirmek, yönlendirmek ve destek olmak amacıyla, Amasya Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde kurulmuştur.

Amasya Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezi altında faaliyet gösteren; Farkındalık ve Eğitim Birimi, Proje Destek Birimi, Üniversite-Sanayi İşbirliği Birimi ve Fikri Haklar Birimi olmak üzere dört birim yer almaktadır.

Amasya Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak hedefimiz; eğitimler ile ulusal-uluslararası destek programları hakkında, fikri ve sınaî mülkiyet hakları konularında bilgilendirmek, üniversite-sanayi işbirliğini artırmak, farklı kurumlar arasında köprü oluşturarak, ortak projelerin yürütülmesini sağlamak ve farkındalık yaratmaktır.