Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Yönergesi Değerlendirme Komisyon Kurulu ve Üyeleri

 

                 1. Prof. Dr. Ayşe ŞAHİN YAĞLIOĞLU  Komisyon Kurul Başkanı/ (Rektör Yardımcısı)

                 2. Prof. Dr. Ünal Kurt                                                     Üye

                 3. Doç. Dr. Selçuk SARIKOÇ                                 Üye /(TTO Müdürü)

                 4. Dr. Öğr. Üyesi Berkhan TOPAKTAŞ                           Üye

                 5. Dr. Öğr. Üyesi İnci Bahar ÇINAR                  Üye / (TTO Müdür Yardımcısı)