Amasya Üniversitesi, 6769 sayılı Sinai Mülkiyet Kanunu'na göre  öğretim elemanlarının, öğrencilerin ve stajyerlerin fikrî ve sınai mülkiyet haklarının belirlenmesi, değerlendirilmesi, korunması, ticarileştirilmesi ve gelirlerin taraflar arasında paylaşılması konularındaki çalışma usul ve esaslarını belirlemiştir. Bu kapsamda, Teknoloji Transfer Ofisi olarak Patent, Faydalı Model ve Tasarım buluş başvurularının kabulüne başlanmıştır. Buluş Bildirim Formu'nu veya Tasarım Başvuru Bildirim Formu'nu doldurarak Elektronik Belge Yönetim Sistemi (Ebys) üzerinden Teknoloji Transfer Ofisine başvuru yapabilirsiniz. 

 patent

Amasya Üniversitesi Buluş Başvuru Değerlendirme İş Akış Şeması

 

 Amasya Üniversitesi Fikri ve Sinai Mülkiyet Hakları Yönergesi

 

Amasya Üniversitesi Fikri ve Sinai Mülkiyet Hakları ile ilgili formlar

Buluş Bildirim Formu

Tasarım Başvuru Bildirim Formu

 Teknoloji Değerlendirme Raporu

 

            Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Yönergesi Değerlendirme Komisyon Kurulu ve Üyeleri

 

                 1. Prof. Dr. Recep KÜRKÇÜ Komisyon        Kurul Başkanı/ (Rektör Yardımcısı)

                 2. Prof. Dr. Ayşe ŞAHİN YAĞLIOĞLU                            Üye

                 3. Doç. Dr. Ünal KURT                                                    Üye

                 4. Dr. Öğr. Üyesi Selçuk SARIKOÇ                        Üye /(TTO Müdürü)

                 5. Dr. Öğr. Üyesi İnci Bahar ÇINAR                  Üye / (TTO Müdür Yardımcısı)