Patent Komisyonu

Üniversitemiz Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Komisyonunun ilk toplantısı,  Sayın Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recep KÜRKÇÜ'nün Başkanlığında ve Komisyon Üyelerinin katılımı ile 04.06.2021 günü gerçekleştirilmiştir.

Merkez Müdürlüğünce kurula sunulmuş Mühendislik, Gıda ve Tıp alanlarında 5 farklı Patent Buluş Bildirim başvurularının Teknolojik Raporlarının Değerlendirilmesi hususunda görüşülmüştür. Buluş Bildirimlerinin Ön Araştırma Raporları göz önünde bulundurularak Teknoloji Değerlendirme Raporları hazırlanmıştır. Bu raporlarda,  Üniversitemiz Yönetim Kuruluna 4 adet Patent Buluş Bildiriminin hak sahipliğinin alınması ve 1 adet Patent Buluş Bildiriminin ise serbest buluş olarak değerlendirme tavsiye kararları katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.

Üniversitemiz Yönetim Kurulunun 09.06.2021 tarihli toplantısında, 4 adet Patent Buluş Bildiriminin Amasya Üniversitesi olarak hak sahipliğinin alınması ve 1 adet Patent Buluş Bildiriminin ise serbest buluş olarak değerlendirilmesi kararı verilmiştir.

Teknoloji Transfer Ofisi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Selçuk SARIKOÇ "Bu alınan kararların Amasya Üniversitesi’ne çok önemli katkıları vardır. Bunlardan ilki, hak sahipliği alınan bu patent başvuruları Amasya Üniversitesi’nin başvuru ve hak sahibi olduğu ilk patent başvuruları olması kurum adına önem arz etmektedir. Diğeri ise, Amasya Üniversitesi’nin 2020-2024 Stratejik Planında araştırma hedefleri ve strateji hedeflerinde yer alan 'Ulusal ve Uluslararası Patent Başvuru Sayısı 2024 Yılına Kadar 5 olacak' hedefine şimdiden  %80 oranında ulaşılmış olması kurum adına büyük bir başarıdır. Teknoloji Transfer Ofisi olarak Merkezimizin kurulumunun bir yılı dolmadan bu hedeflere şimdiden büyük ölçüde yaklaşmış bulunuyoruz. 2024 yılına kadar daha fazlasını başarmak için azim ve kararlılıkla çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.

 

Amasya Üniversitesi

Teknoloji Transfer Ofisi Merkez Müdürlüğü