Yoenetim Kurulu

Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulunun ilk toplantısı,  Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recep KÜRKÇÜ'nün katılımı, Merkez Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Selçuk SARIKOÇ’un başkanlığında ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte gerçekleştirildi.

Merkezimize Patent Buluş Bildirimi yapılan başvuruların değerlendirilmesi ve Ön Araştırma Rapor’larının hazırlanması için anlaşmalı Patent Vekili’ne gönderilmesi hususunda görüşüldü.

Merkez Müdürlüğünce kurula sunulan, Mühendislik, Gıda ve Tıp alanlarında 5 farklı Patent Buluş Bildirim başvurularının Ön Araştırma Rapor’larının anlaşmalı Patent Vekili’ne gönderilmesi katılanların oybirliği ile kabul edildi.

Teknoloji Transfer Ofisi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Selçuk SARIKOÇ "Kurumun 2020-2024 Stratejik Planında araştırma hedefleri ve strateji hedeflerinde yer alan 'Ulusal ve Uluslararası Patent Başvuru Sayısı 2024 Yılına Kadar 5 olacak' hedefine 2021 yılı sonuna kadar ulaşmış olacağımızı öngörüyorum" dedi.

 

Amasya Üniversitesi

Teknoloji Transfer Ofisi Merkez Müdürlüğü