Ar-Ge Maraton, YEDAŞ Hizmet bölgesinde (Samsun, Sinop, Ordu, Amasya, Çorum) yer alan Üniversitelerde bulunan Öğrenci, Akademisyen ve Start-Up'ların prototip seviyesindeki projeleri ile katılım sağlayacağı, Elektrik Dağıtım sektörüne yönelik Ar-Ge–İnovasyon fikirlerinin sunulacağı bir hızlandırma programıdır.

“Fikrinle Aydınlat!” sloganı ile Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş. ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi İşbirliğinde başlattığımız program ile;
• Öğrencilerin, Akademisyenlerin ve Start-Up’ların YEDAŞ Dağıtım Bölgesi’ndeki faaliyetlerine yönelik özgün, inovatif, yenilikçi ve teknoloji tabanlı Ar-Ge fikirlerini ödüllendirmek,
• Start-Up, Akademisyen ve Üniversite öğrencilerinde girişimcilik bilincini pekiştirmek,
• Gençlerin özgün, yenilikçi, inovatif ve teknoloji tabanlı iş fikirleri alanında projeler üretmesini teşvik etmek,
• Bölge ve ulusal kalkınma açısından öneminin anlaşılmasını sağlamak,
• Start-Up’lar ve Öğrencilerin girişimciliğe-inovasyona olan ilgilerini artırmak, inovatif ve topluma faydalı iş fikirleri ortaya çıkarmak ve bu yolla iş hayatına ilgilerinin ve bağlarının kurulmasını sağlamak,
• Yerli ve Milli bilincini yükseltmek,
• Elektrik Dağıtım sektöründe yaşanan zorluklara çözüm getirmek,
• Sektöre katkı sağlamak, (arızaların azaltılması, müşterileri memnuniyetinin artırılması, elektrik şebekesinin daha kaliteli işletilmesi, elektrik kayıplarının azaltılması, kaçak/usulsüz kullanımın engellenmesi, sayaç okuma/kesme/açma süreçlerinin iyileştirilmesi, vb.)
• Elektrik Dağıtım sektörünün dijitalleşme sürecine katkı sağlamak, amaçlanmaktadır.

Detaylı bilgi için: https://www.argemaraton.com/

Amasya Üniversitesi

Teknoloji Transfer Ofisi Müdürlüğü