Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortak finanse edilen ve yürütücüsünün T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, ana yararlanıcısının TÜBİTAK olduğu ve Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında desteklenen "Ufuk 2020'de Türkiye Faz-II" Teknik Destek Projesi kapsamında "Hakemlerin Perspektifinden Ufuk Avrupa Projeleri" temalı Bilgi Günü (Karma Etkinlik) 21 Kasım 2022 tarihinde Ankara'da TÜBİTAK Başkanlık binasında gerçekleştirilecektir. Ufuk Avrupa Kümeleri, Avrupa Yenilik Konseyi Hızlandırıcı Programı, Avrupa Araştırma Konseyi hibeleri ve Marie Skłodowska-Curie Eylemleri gibi çeşitli alanlarda sunulan birçok teklifi değerlendiren deneyimli hakemlerin sunumlarının yer alacağı etkinlik; Ufuk Avrupa Programı'nın temel kavramlarını, teklif değerlendirme süreçlerinin asıl hatlarını, hakemlik çağrılarında aranan ana kriterleri, Ufuk Avrupa kapsamında güçlü teklif hazırlamasına yönelik tavsiyeleri ve teklif yazımında kaçınılması gereken başlıca hataları içerecek şekilde planlanmıştır. Bahse konu etkinliğin duyurusu ve kayıt bilgileri aşağıdaki bağlantıda yayımlanmış olup, etkinliğe çevrim içi veya fiziksel olarak katılım mümkündür.

https://ufukavrupa.org.tr/tr/haberler/hakemlerinperspektifinden-ufuk-avrupa-projeleri-bilgi-gunu-hibrit-etkinlik-tubitak-0

Bilgilerinize sunarım. 

 

 

 

Amasya Üniversitesi

Teknoloji Transfer Ofisi Müdürlüğü